ZASTOSOWANIE
   

Ognioodporność / Zabezpieczenie przeciwwybuchowe

Informacja o powłokach mineralnych preferowanych dla betonu komórkowego

Zalety betonu komórkowego to przede wszystkim jego trwałość, właściwości termoizolacyjne, dźwiękoszczelność oraz niepalność.
Niezmiernie ważną jest jednakże również jego "zdolność do oddychania". Wszystkie te pozytywne właściwości nie powinny zostać zaprzepaszczone podczas malowania a w szczególności jego paroprzepuszczalność.

Produkty pochodzenia mineralnego: system Alsecco, Caparol to optymalne rozwiązanie tego typu problemów.

Farby silikatowe, tak samo jak i beton komórkowy składają się ze składników mineralnych. Tym samym ich jednoczesne stosowanie zapewnia zharmonizowanie w w/w  własności  systemów mineralnych.

Na powłokach farb mineralnych nie powstają napięcia elektrostatyczne, dzięki czemu nie brudzą się tak szybko jak powłoki farb wiązanych sztucznymi żywicami.

Ich pozostałe właściwości to :

 • paroprzepuszczalność
 • właściwości hydrofobowe
 • światłotrwałość
 • odporność na działanie kwasów
 • niepalność
 • bogate możliwości kształtowania optyki powierzchni
 • mineralne pochodzenie ich składników, tak samo jak  i betonu komórkowego
 • łatwe przygotowanie produktu
 • naprężenia powierzchni zgodne z naprężeniami betonu komórkowego
 • kompletny, dostosowany do siebie system produktów.

Wykonanie powłok na elementach montażowych z betonu komórkowego oraz jakość powierzchni

Elementy z betonu komórkowego są wysokowartościowymi materiałami izolacyjnymi. Ich właściwości są opisane w odpowiednich normach i dopuszczeniach technicznych. Wysoka jakość sprawdzana jest przez własne i obce służby kontrolne. Zgodnie z w/w normami i dopuszczeniami elementy z betonu komórkowego wymagają stosowania od zewnątrz warstwy zabezpieczającej przed wpływami atmosferycznymi.
Nadaje się do tego np.: powłoka akrylowa, silikatowa. Służy ona do ochrony zewnętrznej powierzchni, jak również pozwala na różnorodne ukształtowanie elewacji. Elementy z betonu komórkowego, które po wbudowaniu nie są poddane wpływom atmosferycznym zaleca się pomalować ze względów estetycznych lub wynikających z naglącej konieczności (np.: w zakładach zajmujących się produkcją środków spożywczych).

Jakość powierzchni
 1. Powierzchnia elementów budowlanych z betonu komórkowego jest płaska i chropowata. Ta chropowatość wynika z procesu cięcia. Dzięki niej powłoka  dobrze przylega do podłoża.
 2. Specyficzne dla materiału są pory o różnych średnicach, występujące na powierzchni elementu. Powierzchnie elementów mogą wykazywać zmiany struktury na skutek lokalnego docisku na etapie produkcji, transportu i montażu.
 3. Kolor elementów budowlanych jest biały lub biało szary.

W trakcie składowania pojedyncze elementy mogą zmienić barwę, uzyskując ciemniejszy odcień.

 1. Wszystkie cechy wymienione w punktach 1 - 3 nie zmniejszają jakości  elementu ani nie stanowią jego wady . Wysokie jakościowo parametry techniczne oraz właści­wości związane z fizyką budowli pozostają bez zmian.
Sprawdzenie powierzchni płyty

Powłoka musi być sucha, wolna od kurzu i tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń, jak również nie może być oblodzona. Należy naprawić uszkodzenia występujące zwłaszcza na krawędziach elementu.
Należy sprawdzić czy prawidłowo wykonane są fugi pionowe i poziome. Wszelkie powłoki można nanosić tylko w przypadku, gdy powierzchnia płyty jest sucha.

Przygotowanie podłoża

Miejsca uszkodzone na krawędziach elementu należy naprawić zaprawą reparacyjną. Do prac naprawczych należy również wypełnienie zbyt dużych porów oraz wgłębień powstałych na skutek lokalnego docisku.

Gruntowanie:
 1. gruntowanie nie jest wymagane jako pierwsza warstwa powłoki w nowych budowlach
 1. powierzchnie poddane już przez jakiś czas wpływom środowiska zewnętrznego, po ustaleniach
  z Inwestorem mogą być zagruntowane.
Ściany ogniowe (przeciwpożarowe) z elementów z betonu komórkowego

Beton komórkowy należy zgodnie z DIN 4102 do niepalnych materiałów budowlanych klasy A. Przynależność do klasy materiałów budowlanych pozostaje zachowana także wtedy, kiedy powierzchnie elementów budowlanych są pokrywane powłokami malarskimi na bazie dyspersyjnej lub na bazie żywic alkidowych lub zwykłymi okładzinami papierowymi (tapetami) .
Elementy budowlane z betonu komórkowego przy odpowiednich wymiarach spełniają wymagania wszystkich klas ognioodporności i są w związku z tym skutecznym składnikiem ochrony przeciwpożarowej w budownictwie.

Ściany ogniowe są ścianami / przegrodami dzielącymi lub ograniczającymi strefy przeciwpożarowe.
Według polskiego ustawodawstwa, ściany ogniowe muszą w zależności od okoliczności spełniać wymagania szczelności, izolacyjności i nośności .

Dzięki temu powstaje lukratywny obszar zastosowania tych prefabrykatów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Płyty ścienne z betonu komórkowego o grubości 150 mm spełniają już wymagania ochrony przeciwpożarowej i mogą być tanim materiałem do wszechstronnych zastosowań w systemie szybkiego budownictwa.
Naturalnie występować mogą także dodatkowe wymagania w związku z postanowieniami organów nadzoru budowlanego lub ubezpieczycieli, np. w przypadku inwestycji zagranicznych. W takich przypadkach ściany ogniowe muszą w razie pożaru wytrzymywać także określone obciążenie udarowe. Muszą one przy tym gwarantować utrzymanie zamknięcia przestrzeni.

W takich przypadkach płyty z betonu komórkowego są wytwarzane z większą gęstością (w odniesieniu do objętości całkowitej - włącznie z przestrzenią niewypełnioną)i dodatkowo ze zwiększonym udziałem cementu i zbrojenia. Produkcja takich płyt jest  od grubości ściany 150 mm. Aby jednak uniknąć związanych z tym wyższych kosztów, należy w każdym przypadku sprawdzić, czy żądania inwestora w opisie budowy faktycznie wykraczają poza wymagania polskiej normy.

Przy ścianach ogniowych przyległe elementy, jak konstrukcje nośne, dźwigary i wsporniki muszą wykazywać co najmniej tę samą klasę ognioodporności lub wyższą.
W ścianach utrudniających rozprzestrzenianie się ognia i w ścianach ognioodpornych często konieczne są otwory drzwiowe. Do montażu należy przewidzieć obecne na rynku znormalizowane drzwi przeciwpożarowe.
Stosuje się dwa sposoby montażu drzwi :
-    bezpośredni montaż w ścianach z betonu porowatego bez ramy,
-    montaż w ramie betonowej w klasie wytrzymałości od B 15 lub w ramie murowanej.

Wielkowymiarowe prefabrykaty zbrojone z betonu komórkowego firmy XELLA /Marki Hebel/Zakład Europor

     Stosuje się je do budowy obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej jako:

 • ściany zewnętrzne                              .     ściany  wewnętrzne           
 • ściany ogniowe                                   .    dachy
 • stropy
      Podstawowe zalety prefabrykatów:
 • produkt ekologiczny, bo produkt naturalny
 • produkt ekonomiczny, bo szybki system budowania niezależnie od warunków atmosferycznych (suchy montaż na "pióro i wpust)
 • produkt pozwalający na indywidualne kształtowanie powierzchni obiektów pod względem architektonicznym przy niewielkim nakładzie środków finansowych (forma i kolorystyka)
 • produkt ognioodporny, posiadający Klasyfikację Ogniową Polskiego Instytutu Techniki Budowlanej,
 • produkt posiadający dobrą izolację cieplną
 • bardzo dobra dyfuzja pary wodnej i zdolność pochłaniania wilgoci z powietrza, co umożliwia utrzymanie stałej wilgotności powietrza, bez większych dodatkowych nakładów technicznych
 • produkt o dobrej izolacyjności dźwiękowej
 • produkt oddychający i przewiewny, zapewniający bardzo dobry mikroklimat w pomieszczeniach
 • produkt łatwy w obróbce mechanicznej, co umożliwia dokonanie wszelkich, dodatkowych zmian w projekcie w trakcie prowadzenia prac budowlanych, jak i po ich zakończeniu
      Technologia wykonania fasad:
 • przygotowanie planów montażowo-produkcyjnych
 • montaż, przez Zamawiającego, szyn kotwiących HTA 38/17, do  konstrukcji żelbetowej lub stalowej,
 • montaż prefabrykatów na wcześniej wykonanym, równym i płaskim cokole, pomiędzy słupy, od strony wewnętrznej lub zewnętrznej słupów, z 2 cm nadwieszeniem,
 • uszczelnienie zewnętrznych fug zaprawą modyfikowanych tworzywem sztucznym i zamknięcie fug pionowych
 • wykonanie zewnętrznej powłoki malarskiej

Współczynnik
przewodzenia ciepła (lambda)
[W/(mK)]

Klasa wytrzymałości - gęstość objętościowa
Szerokość
prefabrykatów[mm]
Opór przenikaniaciepła
    R  [m2K/W]
     Współczynnik
  przenikania ciepła
      U  [W/(m2K)]
0,13
3,3 - 0,50
150
175
200
250
300
1,15
1,35
1,54
1,92
2,31
0,76
0,66
0,59
0,48
0,40
0,14
4,4 - 0,55
150
175
200
250
300
1,07
1,25
1,43
1,78
2,14
0,81
0,70
0,63
0,51
0,43

Wymiary elementów gazobetonowych :

Wysokość : standard:  62,5 cm i 75 cm.
Długość :  maksymalnie do 8.30 m.
Grubość : 15 ÷ 36,5 cm

góra

Winkler Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 50, 55-200 Oława
Tel. +48 71 303 25 22, Fax +48 71 303 96 72
e-mail: info@winkler-polska.pl
Copyright - 2009 Winkler Polska Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: ABOVE.pl