OPIS SYSTEMU HEBEL
   

Właściwości

Zbrojone elementy z betonu komórkowego dla budownictwa przemysłowego, komunalnego
i mieszkaniowego produkowane są z wysokiej jakości surowców w nieszkodliwych dla środowiska procesach produkcyjnych przy zachowaniu dużej dokładności wymiarów.

Beton komórkowy jest masywnym materiałem budowlanym, który ze względu na duży udział porów posiada doskonałe właściwości izolacji cieplnej i ochrony przeciwpożarowej. Dzięki jego niewielkiej masie można go transportować na duże odległości  przy zachowaniu niskich kosztów.

W zależności od przeznaczenia beton komórkowy może być produkowany w różnych klasach wytrzymałościowych. W porównaniu do swojej wytrzymałości materiałowej może on przejmować stosunkowo duże naprężenia ściskające, co zapewnia uniwersalne możliwości stosowania.

Elementy z betonu komórkowego do budowy szkieletów o znormalizowanych wymiarach umożliwiają opłacalną produkcję i montaż.

Produkcja

Surowcami do produkcji betonu komórkowego są piasek kwarcowy, wapno, cement i woda. Powstawania porów następuje przez dodanie proszku aluminiowanego.

Drobnozmielony w młynie piasek kwarcowy mieszany jest z wapnem i cementem z dodatkiem wody
i poroforu, a nastepnie napełniany do formy odlewniczej. Następnie do formy wprowadzane są kosze zbrojeniowe, wykonane w oddzielnej linii produkcyjnej.

Po zakończeniu procesu powstawania porów w masie odlewu bloki surowe są cięte i wygładzane w stanie półtwardym, a następnie w autoklawach pod wpływem pary pod wysokim ciśnieniem. Po stwardnieniu elementy mogą być albo dostarczane bezpośrednio na budowę albo magazynowane.

Cały proces produkcyjny przebiega energooszczędnie i nieszkodliwie dla środowiska. Związane z produkcją pozostałości materiałów są ponownie wprowadzane do obiegu produkcyjnego. Nie powstają ścieki, które musiałyby być odprowadzane do kanalizacji, gdyż woda używana do utwardzania parą pozostaje w obiegu zamknietym.

Montaż

Zbrojone elementy z betonu komórkowego na ściany, dachy i stropy maja tak dokładne wymiary, że po ich montażu wystarczy juz tylko nałożyć na nie powłokę końcową lub pomalować je. Dlatego podczas transportu, magazynowania i montażu należy ostrożnie obchodzić się z tymi elementami.

Elementy z betonu komórkowego  dostarczane są na stojąco lub na leżąco w pakietach. Należy je montować w miarę możliwości bez dalszego magazynowania na budowie. Do rozładunku i układania należy używać specjalnych urządzeń do ładowania i montażu.

Do mocowania elementów można stosować tylko dopuszczone elementy kotwiące. Skracanie długości elementów na placu budowy dopuszczalne jest tylko po uzgodnieniu tego z producentem. Ewentualne uszkodzenia, powstałe podczas transportu lub montażu i nie pogarszające statyki elementów, należy naprawiać za pomocą zaprawy naprawczej po uprzednim nawilżeniu uszkodzonego miejsca. Elementów
z uszkodzeniami wpływającymi na statykę nie wolno montować.

góra

 

Winkler Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 50, 55-200 Oława
Tel. +48 71 303 25 22, Fax +48 71 303 96 72
e-mail: info@winkler-polska.pl
Copyright - 2009 Winkler Polska Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: ABOVE.pl